Odżywianie podczas ciąży i w trakcie karmienia piersią

Odżywianie podczas ciąży i w trakcie karmienia piersią jest istotnym elementem rzutującym na prawidłowy rozwój dziecka. Ten okres w życiu kobiety powinien być objęty szczególną opieką i poradnictwem również w zakresie odżywiania. Jest to czas, kiedy zapotrzebowanie na składniki regulujące takie jak makro i mikroelementy oraz witaminy wzrasta nawet o 25 %. Jest to duże wyzwanie, aby w dobie konsumpcyjnego traktowania żywności umieć w sposób racjonalny i najbardziej właściwy komponować swoją dietę. Jest to bardzo trudne również ze względu na liczne panujące nadal mity dotyczące żywienia podczas ciąży i laktacji. Racjonalne podejście do zaleceń żywieniowych na pierwszym miejscu stawia różnorodność spożywanych produktów i występowanie co dziennie wszystkich grup produktów spożywczych, co zapewni bezpieczeństwo energetyczne i składnikowe diety.

Nie należy w trakcie laktacji na wyrost z diety wykluczać alergeny w diecie mamy karmiącej jeśli nie ma do tego przesłanek medycznych. Powoduje to skutki odwrotne do zamierzonych, czyli niedobory pokarmowe, które przyczyniają się do obniżenia odporności, syntezy hormonów, enzymów, spowolnienia przemiany materii, a także obniżenia zapasów ustrojowych żelaza, wapnia, witaminy B12, witaminy D, co rzutuje na stan zdrowia.

Jakie są podstawowe cele żywienia dla kobiety karmiącej piersią:

  • Zapewnienie właściwej podaży energii, które umożliwia prawidłowy wzrost i rozwój dziecka. W trakcie karmienia potrzeba ok. 500 kcal/dobę więcej od Twoich potrzeb fizjologicznych, u matek z nadmierną masą ciała te potrzeby są mniejsze.
  • Dostarczenie makro i mikroskładników, w większej ilości niż dotychczas, na potrzeby zwiększonego metabolizmu, wytwarzanie pokarmu.
  • Zachowanie właściwego tempa utraty wagi po porodzie bez wprowadzenie się w stan niedożywienia, bez utraty mięśni, osłabienia, frustracji wynikającej z głodu.

    Więcej ...

Pomóżmy dojrzeć wcześniakowi

Wcześniak jako dziecko nieprzygotowane do samodzielnego życia z powoduniedojrzałości wielu narządów wymaga szczególnej opieki medycznej i rodzicielskiej. Urodzony w dobrze wyposażonym w nowoczesny sprzęt szpitalu poddany jest wyspecjalizowanym zabiegom medycznym i otoczony troską specjalistów, w szczególności neonatologa. U przedwcześnie urodzonego noworodka niedojrzałe są układy: oddechowy, krążenia i nerwowy. Po urodzeniu między innymi wspomagane jest jego oddychanie. U wcześniaka niezbędne jest badanie neurologiczne, aby wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości i poddać dziecko leczeniu. Równie ważne jest badanie wzroku oraz słuchu. Konieczna jest wizyta w poradni rehabilitacyjnej, gdyż ważny jest prawidłowy rozwój ruchowy, który wpływa na rozwój zmysłów. Należy również z dzieckiem udać się do hematologa, aby sprawdzić, czy maluszek nie jest zagrożony anemią.

Nieodzowna jest również wizyta u lekarza kardiologa, który oceni kondycję serca naszego dziecka, zdiagnozuje ewentualne wady, pokieruje dalszym leczeniem. Zdrowe serce przekłada się na jakość naszego życia, na kondycję fizyczną. Należy pamiętać o tym, iż wizyty u powyższych specjalistów nie będą jednokrotne, że czujność nad zdrowiem wcześniaka nie kończy się wraz z wyjściem ze szpitala do domu. Dziecku trzeba pomóc, aby mogło spokojnie, w swoim tempie, jednak pod czujnym okiem specjalistów, dojrzeć, a w przyszłości dogonić

 Dr n.med. Elzbieta Kukawczyńska